Digital och interaktiv konsertsal (Lund University Digital Interactive Concert Hall)

Project: Other

Project Details

Description

Inom ramen för LUDICH ska experter från olika discipliner vid Lunds universitet och företag och organisationer ta hjälp av nya teknologier, såsom AI, och utforska nya sätt att göra kultur mer tillgänglig, interaktiv och personlig.

LUDICH har som mål att utveckla ett unikt digitalt konserthus som kännetecknas av interaktiva streaminglösningar och digitala format som ger kulturanvändare fler valmöjligheter. Streaminglösningarna ska till exempel ge konsertbesökaren mer
kreativ frihet att skräddarsy sin upplevelse.

Denna upplevelse ska också kunna delas med andra. Det blir på så sätt en demokratisering av kulturen när den blir tillgänglig för fler på sätt som passar dem istället för dagens ’one size fits all’ färdigproducerade format.
Inom LUDICH planerar man att använda sig av konsertsalen i Malmö Live som ett så kallat ”Living Lab”, där ett stort antal kameror och mikrofoner monteras, vilket gör det möjligt att producera föreställningar på nya sätt.

Förutom att utveckla nya tekniska lösningar och konstnärliga format, ska projektet också fokusera på juridiska frågor om upphovsrätt, arbetsmiljö och personlig integritet samt undersöka möjligheter till kommersialisering genom nya affärsmodeller och nya betalningsmetoder.
AcronymLUDICH
StatusNot started