Digitaliseringens konsekvenser ur ett konsumentperspektiv

Project Details

Description

Syftet är att kartlägga de för konsumentskyddet mest väsentliga utmaningar som digitalisering och datadrivna marknader skapar.
StatusFinished
Effective start/end date2016/04/012018/12/31