Distalt cholangiocarcinom – riskfaktorer och utfall vid kirurgiskt behandlat sjukdom samt prognostiska faktorer för tidig diagnostik och potentiellt ny intervention

Project: Research

Project Details

Description

Målet är att för distalt cholangiocarcinom förbättra tidig diagnostik, inkluderande analyser av proteombild såväl i blod som vävnad. Vi syftar till att sätta upp en panel med olika proinflammatoriska och invasivitetsparametrar inkl tillväxtreceptorer och korrelera detta till utfall. Här kommer vi också att studera olika nukleotidreceptorer (ansvariga för intracellulär biotillgänglighet av kemoterapi; ex hENT–1), och korrelera detta till utfall.
Planerade studier syftar vidare till att kartlägga riskfaktorer hos gruppen som kommer till kirurgi både lokalt i en databas för patienter operereade på Skånes Universitetssjukhus, och via Nationellt Register för Cancer i Paneras och Periampullärt.
Short titleDistalt cholangiocarcinom
StatusActive
Effective start/end date2015/09/01 → …