Effekter av en förändrad tillgång till kollektivtrafik

Project: Research

Project Details

Description

EffektKoll syftar till att studera kollektivtrafikens roll i mindre orter. Avsikten är att undersöka hur förändrad tillgång till kollektivtrafik påverkar invånarnas möjligheter och attityder till ett mer hållbart resande. Det saknas kunskap om
betydelsen av försämrad tillgång till kollektivtrafik, därför inkluderas både orter som fått en ökad och minskad tillgång. EffektKoll kommer ge förslag på åtgärder för att skapa ett mer hållbart och energieffektivt resande. Orter i nordöstra Skåne och Södra Småland inkluderas där vissa orter fick ökad tillgång till kollektivtrafik (nya tågstationer), medan andra orter fick minskad tillgång (busstrafik begränsades eller drogs in som en konsekvens av satsningarna på nya tågstationer). EffektKoll bygger på mixade metoder. Resultaten kommer att bidra till en ökad kunskap om hur samhället kan verka för att tillgodose transportbehoven i olika orter i omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle.
Short titleEffektKoll
StatusFinished
Effective start/end date2020/01/012022/06/30

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • Social Sciences