Project Details

Description

Detta projekt syftar till att undersöka vad som skulle kunna kallas en muslimsk medborgarrättsrörelse i Europa och Nordamerika. Miljön är heterogen i termer av hur man organiserar sig, var man finns, vilka frågor som står i centrum men framväxten kan ses som en reaktion på vad som upplevs som patriarkala, föråldrade och konservativa tolkningar av den egna religionen samt för att bemöta vad man upplever som växande problem, i Sverige, övriga Europa och USA i form av diskriminerande förhållningssätt och samhällspraktiker. Utifrån sina egna förståelser av religionen islam utvecklar man strategier för att motverka den segregation och de uttryck för rasism och islamofobi som många muslimer möter i sin vardag. Inom delar av miljön hämtas inspiration från såväl postkoloniala teoribildningar, i form av exempelvis Edward Said och Franz Fanon, samt den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen i USA med förebilder som Malcolm X och Martin Luther King.
Projektet syftar till att utforska en social rörelse i blivande, ännu outforskad och i flera avseenden diffus i sina former, och dess relation till såväl ett omgivande majoritetssamhälle som institutioner representerande mer etablerade former av islamisk organisering.

StatusActive
Effective start/end date2019/09/01 → …