EUROCRINE; observationsstudier baserade på en europeisk databas

Project: Research

Project Details

Description

Eurocrine är en europeisk databas och kvalitetsregister för endokrin kirurgi med fokus på ovanliga endokrina tumörer. I databasen ingår även en forskningsmodul med möjlighet att bedriva såväl retrospektiva som prospektiva studier
StatusNot started