Project Details

Description

Det som projektets framgångar ska mätas på är det antal personer som deltar i dess gränsöverskridande rörlighetsinitiativ, det vill säga de som ingår i behovsundersökningen, kurserna och utvärderingen av kursernas värde, samt de som blir en del av institutionella nätverk och avtal mellan universitet och arbetsförmedlingar. Helt konkret blir projektets aktivitetsindikatorer även de undervisningsplaner och det undervisningsmaterial som tas fram och ställs till rådighet för att utnyttjas vidare efter projektets avslut, innehållande strategier för effektiv arbetsrelaterad grannspråksundervisning.
StatusFinished
Effective start/end date2018/09/012021/08/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Köpenhamns universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
  • MINE etnisk mångfald i näringslvet, Malmö
  • Øresundsinstituttet
  • Föreningen Norden i Danmark, Copenhagen