Förstudie av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus

Project: Research

Project Details

Description

För att uppfylla de svenska energi- och klimatmålen för år 2020 och 2050, måste det befintliga byggnadsbeståndet åtgärdas. Efter 50 år är byggnader från "miljonprogrammet" nu i behov av renovering, vilket utgör ett utmärkt tillfälle för energieffektivisering. Idag finns ingen utprövad kostnadseffektiv lösning för en övergripande energirenovering för flerbostadshus i Sverige. Syftet med projektet är att utveckla ett kostnadseffektivt och storskaligt tillämpbart koncept för renovering av svenska flerbostadshus baserat på ett prefabricerat multiaktivt fasadelement, som ger förbättrad värmeisolering, ventilation med värmeåtervinning, värme, kyla och elproduktion från solceller. Denna typ av renoveringsåtgärd har inte testats i Sverige ännu.

Layman's description

För att uppfylla de svenska energi- och klimatmålen för år 2020 och 2050, måste det befintliga byggnadsbeståndet åtgärdas. Efter 50 år är byggnader från "miljonprogrammet" nu i behov av renovering, vilket utgör ett utmärkt tillfälle för energieffektivisering. Idag finns ingen utprövad kostnadseffektiv lösning för en övergripande energirenovering för flerbostadshus i Sverige. Syftet med projektet är att utveckla ett kostnadseffektivt och storskaligt tillämpbart koncept för renovering av svenska flerbostadshus baserat på ett prefabricerat multiaktivt fasadelement, som ger förbättrad värmeisolering, ventilation med värmeåtervinning, värme, kyla och elproduktion från solceller. Denna typ av renoveringsåtgärd har inte testats i Sverige ännu.
Short titleMFF
StatusFinished
Effective start/end date2015/10/012017/09/30