Fas 2 Från fält till flyttväg - förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

  • Eklund, Ann (Researcher)
  • Johansson, Maria (Researcher)
  • Elmberg, Johan (Researcher)
  • Månsson, Johan (Researcher)
  • Eriksson, Anne-Louise (Researcher)
  • Sandström, Camilla (Researcher)

Project: Research

Project Details

Description

Kvantitativ och kvalitativ studie av jordbrukares upplevda möjligheter att hantera vilda gäss i jordbruket. Del av ett större projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan Kristianstad, i samarbete med Umeå Universitet.

Layman's description

Antalet vilda gäss i Sverige har ökat under de senaste decennierna, och när gässen förekommer i jordbrukslandskapet kan de orsaka skador på odlade grödor. Vi utför en undersökning som syftar till att studera hur jordbrukare i Sverige ser på möjligheter att hantera gäss i jordbruket.
StatusFinished
Effective start/end date2022/01/012023/06/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
  • Kristianstad University
  • Umeå University