Flex4Flex

  • Ryan, Jean (Researcher)
  • Söderman, Mikael (PI)
  • Strand, Niklas (Researcher)

Project: Research

Project Details

Description

Den här förstudien utgår från de behov och krav som människors nya resmönster innebär för kollektivtrafiken. Några av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) erbjuder idag så kallade flexbiljetter (exempelvis tio resor under 30 dagar), medan andra står på tur. Förstudien undersöker om den här biljettypen dels kan möta de behov och krav som ändrade resmönster innebär, men även hur nya biljettsystem kan utformas för att även stimulera människor till att göra val för ett mer hållbart och hälsosamt resande i ett vidare perspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date2021/10/012022/03/31