Forskningsstudie av arbetet i länsstyrelsernas samordningskansli som etableras med anledning av Covid-19

Project Details

Description

Länsstyrelserna etablerade den 12 mars efter beslut från landshövdingarna gemensamt ett nationellt samordningskansli för hantering av Covid-19. Den 19 mars gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att inkomma regelbundet med lägesbilder, dels samlat och dels från respektive län. Underlaget ska redogöra för länsstyrelsernas arbete med situationsförståelse och bedömningar kopplade till utvecklingen av Covid-19. Länsstyrelsen i Halland fick uppdraget att samordna detta arbete. Utgångspunkten för det nationella kansliet var bland annat erfarenheterna från länsstyrelsernas gemensamma hantering under bränderna 2018. Kansliet är virtuellt och består av medarbetare från flera länsstyrelser. Samordningskansliet förmedlar lägesbilderna till länsledningarna, Regeringskansliet och centrala myndigheter. På uppdrag av länsstyrelserna kommer avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet
vid Lunds Universitet utföra en forskningsstudie av arbetet i länsstyrelsernas
samordningskansli. Länsstyrelsen i Halland står som uppdragsgivare.
StatusActive
Effective start/end date2020/06/112021/12/15