Fostran till frihet -

Project: Research

Project Details

Description

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur myndigheter och civilsamhälle i Malmö mötte den snabba urbaniseringen och den nyinflyttade befolkningen under perioden 1860 till 1930, med särskilt fokus på hur människor i det förflutna utövade aktörskap för att försöka förändra sig själva och sin livssituation. Projektet syftar också till att utveckla teoretiska perspektiv om relationen mellan styrning och aktörskap och att anlägga ett genusperspektiv på dessa fenomen.
Projektets första del består i en studie av konflikter kopplade till den reglementerade prostitutionen i Malmö 1890–1920.
StatusFinished
Effective start/end date2020/08/172023/12/31

Funding

  • Stiftelsen Ebbe Kocks stiftelse
  • Crafoord Foundation

UKÄ subject classification

  • History
  • Gender Studies
  • Human Geography