Fragments of life and death – interpretations of ground stone artefacts from the Almhov burial site

Project: Dissertation

Project Details

Layman's description

Kan något så vardagligt som sten, bergarter och mineral vara en inkörsport till den yngre stenålderns sällsamma värld? Och hur påverkar våra nutida värderingar av dessa material den bild vi skapar oss av det förflutna? Det är några av de frågor som utforskas i detta avhandlingsprojekt.

Bergarter och mineraler har i årtusenden varit centrala och värdeladdade råmaterial. Men trots att vi benämner vår tidiga förhistoria som just stenålder är det till stora delar ett outforskat område. Hittills har forskningen främst fokuserat på tydligt formade bergartsföremål som ofta liknar redskap som vi använder idag. Men under neolitikum, d.v.s. yngre stenålder, utnyttjade man också det faktum att naturen själv är en utmärkt formgivare. Kanske är det vår nutida världsbild där vi delar upp världen i natur och kultur som gör att vi har svårt att se det mångfacetterade sätt på vilket människor använt sig av bergartsmaterial.

I detta avhandlingsprojekt utforskas olika perspektiv och metoder för att försöka nyansera bilden av det neolitiska samhället. Som utgångspunkt undersöks bergartsföremål från en grav- och samlingsplats från den tidiga delen av yngre stenåldern. Platsen heter Almhov och låg utanför nuvarande Malmö. Här undersöktes 2001-02 spåren efter långhögar, dösar och många fyndrika gropar.
StatusFinished
Effective start/end date2009/09/012016/12/31