Gärningen som processram - Minimistandard för gärningsbeskrivning och gränsdragningen mellan samma och annan gärning

Project: Research

Project Details

Description

Inom ramen för det treåriga forskningsprojektet utforskas det straffprocessuella gärningsbegreppet som processram i brottmål. Närmare bestämt fokuserar projektet på två frågeställningar. Dels om det finns en ”minimistandard” för gärningsbeskrivningar som sätter en lägsta gräns för vad som kan utgöra en gärning i straffprocessuell mening dels enligt vilka kriterier det avgörs vad som enligt 30 kap 3 § RB utgör samma eller annan gärning.
StatusActive
Effective start/end date2022/10/01 → …