Gallstenssjukdom under graviditet - intervetion och påverkan på modern och barnet

Project: Research

Project Details

Description

Vi avser att förstärka kunskapsläget inom området gallstenssjukdom och dess komplikationer under graviditet, med aspekter på handläggning, utfall, risker (för modern och barnet), kostnader och konsekvenser ur ett patientperspektiv.
Short titleGallstenssjukdom under graviditet
StatusFinished
Effective start/end date2014/05/012021/05/01