GenerationTech – Ageing, Technology and Health from a Generational Perspective

Project: Research

Project Details

Description

The unique perspective of this project is to address ageing and technology from a generational perspective as related to health. We will address the paucity of research addressing perceptions of and attitudes to technology, adoption and usage among people of different generations as related to the technological developments they have experienced during their lifetime. Our aim is to generate new knowledge on such aspects and how they are associated with active and healthy ageing, with specific attention to cohort and period similarities and
differences. Addressing the paucity of theoretically founded large-scale empirical projects, our project is founded on a combination of theories on health, environmental gerontology, age stratification and technology. Using quantitative and qualitative data, the ambitious mixed methods design rests on an inter- and
transdisciplinary approach with international outreach. We will start with a series of focus groups (Study I) to increase the understanding of perceptions of, attitudes to and experiences of using different types of technology
in different age cohorts. A national survey (Study II) will be used to validate the findings from Study I and to address research questions relating technology attitudes and developments to health. In order to encourage the
involvement of users, validate the emerging findings in the Swedish context, and prepare for international projects, we will organise a series of World Cafés (Study III) in Sweden, Germany, Italy and Latvia. Based on valid knowledge of the ageing population’s attitudes and experiences, needs and wishes, the results can be used
to promote the use of technology in everyday life as people age, ultimately enhancing their active participation in society. Communication and knowledge translation activities will cover scientific, societal, policy and practical
aspects with the goal of acquiring the highest possible visibility and use of research results.

Layman's description

1:a delstudien:
Vilken typ av teknologi skulle du säga har störst betydelse för dig i vardagen? Vilken är den teknikutveckling som haft störst betydelse för dig hittills under ditt liv? Vilka typer av teknik är viktigaste för ett aktivt och hälsosamt åldrande?
Detta är ett smakprov på de frågor vi vill att deltagarna i vår kommande studie om åldrande och teknik ska diskutera. Målet är att ta fram ny kunskap om attityder och användning av olika slags teknik i vardagen. Det handlar om en bred arsenal av teknik, alltifrån olika hushållsapparater, datorer, datortjänster, surfplattor och smarta telefoner till medicintekniska produkter och välfärdsteknologi såsom personlarm och e-hälsa. Det kommer att handla om hur attityder och användning av teknik är relaterat till ett aktivt och hälsosamt åldrande, med hänsyn tagen till skillnader och likheter mellan olika åldrar.
Studien kommer att genomföras med hjälp av diskussioner i grupp, så kallade fokusgruppintervjuer. Deltagarna kommer att delas upp i tre olika fokusgrupper utifrån ålder (30-79 år), med åtta till tio personer i varje grupp. Fokusgrupperna kommer att träffas vid två tillfällen, ca två timmar per gång, och ledas av två forskare. Deltagarna ses som experter och diskussionerna syftar till att fånga deras olika erfarenheter och uppfattningar om teknik och teknikanvändande.
Denna studie utgör en första del i ett större projekt som syftar till att studera sambandet mellan teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv. Med ökad kunskap om vilka faktorer som stödjer ett hälsosamt åldrande kan samhället bättre möta befolkningens faktiska behov. Studiens resultat kan användas för att utveckla insatser i hemmet för att stödja ett hälsosamt åldrande liksom utbildningen av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Short titleGenerationTech
StatusFinished
Effective start/end date2018/09/012022/08/31

Funding

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Free keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments