GIS för utvecklad hantering av risk för samhällsstörningar

Project: Research

Project Details

Description

Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera om geografiska informationssystem (GIS) kan tillämpas för att effektivisera hur svenska myndigheter producerar och kommunicerar information om risk för stora samhällsstörningar. Mera specifikt fokuserar det på om, och i så fall hur, GIS kan användas för att förbättra möjligheten att analysera, presentera och aggregera den information som efterfrågas i föreskrifterna MSBFS 2015:5 och 2016:7. Projektet syftar även till att sprida kunskaper, till praktiker såväl som forskare och studenter, om hur GIS kan nyttjas för dessa ändamål.
StatusFinished
Effective start/end date2019/04/012021/04/01

Collaborative partners