Project Details

Description

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Layman's description

Globala ökningar i befolkning, konsumtion och markanvändningsförändringar kombinerat med en ökad atmosfärisk koldioxidkoncentration och en förlust i biologisk mångfald väcker allvarlig oro över hållbarheten på människans nuvarande utvecklingsbana med tanke på förfallet i de globala, regionala och lokala tjänster för naturresurser och ekosystem. Det finns ett behov av att utveckla en positiv vision för hållbar markanvändning där baslinjen för ”hållbarhet” definieras utefter ett system som rör sig bort från den polariserade synen där ekosystem antingen är ”naturliga” eller ”människodominerade” och istället fokusera på samspelet mellan människa och natur, med band till antropocen snarare än holocen.

Gruppens mål är för det första att skissa fram en sådan vision över hur ett hållbart användande av ekosystem och naturkapital skulle kunna se ut på olika nivåer, knutna till de olika skalorna där lagar och policys vanligtvis skapas (nation, region) med kontakt till det globalt hållbara. Det andra målet är att utarbeta frågan om hållbar markanvändning och ekosystemstjänster med en integrerad socioekonomisk och ekologisk synvinkel där markanvändning och markanvändningsförändring på både tillgång och efterfrågan finns med i beräkningen.

Målet är att skapa ett ramverk för mätning, spårning och styrning av hållbar markanvändning lokalt till globalt och vice versa. Ramverket ska möjliggöra skapandet av vägkartor mot hållbarhet med underlag av evidensbaserade metoder, möta socio-ekologiska behov för ekosystemstjänster och skydda den biologiska mångfalden i framtiden samt märka av var systemet är på väg att halka in i en ohållbar framtid som hotar den mänskliga välfärden.
StatusFinished
Effective start/end date2015/08/152016/08/15

UKÄ subject classification

  • Natural Sciences
  • Social Sciences