Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

Project: Research

Project Details

Description

Syftet med detta projekt är att utforska de strategier organisationer med social inriktning i det civila samhället utvecklar på grund av det ökade trycket att anpassa sig efter utvärderings- och granskningspraktiker såsom de tillämpas inom organisering av välfärdsinsatser idag. Ett ledmotiv i forskning i ämnet är nyinstitutionell teori: begreppet isomorfism, dvs. organisatorisk likriktning. De risker som isomorfism innebär för organisationens värdeintegritet präglar en stor del av forskningen. Forskning visar samtidigt på att det finns variationer i hur CSOs svarar på utvärderingskrav. Likriktning kan inte tas för given. Därför är syftet mer precist att identifiera inom- och utomorganisatoriska förhållandens roll i formandet av de förhandlingar, översättningar och svar som ges på granskningssamhällets krav.

Layman's description

Hur påverkas ideella organisationer av krav på granskning och utvärdering?
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012017/12/31

Funding

  • Crafoord Foundation
  • Swedish Agency for Youth and Civil Society

UKÄ subject classification

  • Social Work