Hälsoeffekter av restriktioner på grund av covid-19 – med fokus på fysisk aktivitet.

Project: Research

Project Details

Description

Det övergripande syftet med detta projekt är att kartlägga och belysa hur personer upplever sin livssituation, fysiska aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet, samt fysiska och mentala hälsa i samband med covid-19. Datainsamling sker via en digital enkät samt via fokusgrupps-intervjuer.
StatusActive
Effective start/end date2020/09/012023/12/31

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being