Hälsovinster med att uppnå miljömål Frisk Luft

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Vad vinner vi i hälsa på att följa miljömålet Frisk Luft? Målkonflikter kan ibland uppstå mellan ekonomiska intressen och miljömålet Frisk Luft. I Folhälsomyndighetens workshop om Ostrava-deklarationen så nämndes flera gånger att miljömålet Frisk Luft har för lite tyngd för att kunna tas hänsyn till vid stads- och samhällsplanering. Det finns därför ett stort behov av att ha tydligare underlag för att kommunicera effekterna av att inte nå miljömålet Frisk Luft. Syftet med detta projekt är att ge underlag för att kommunicera effekter av luftföroreningar. Detta har presenterats i delrapport 1 när det gäller att ta fram vilka dos-responssamband som kan vara lämpliga i svenska förhållanden. Denna förlängning av uppdraget avser en delrapport 2 där vi applicerar dessa dos-responssamband i en hälsokonsekvensutredning. Huvudsyftet är att kvantifiera hälsokonsekvenser av haltminskningar mellan MKN och miljömålet eller till ännu lägre nivå
StatusFinished
Effective start/end date2021/07/012021/12/31

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being