Hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö

Project Details

Description

Syftet med detta projekt är att bidra till ökad kunskap kring arbete med att kartlägga, förebygga och åtgärda chefers ohälsa i Helsingborgs stad. Genom projektet är ambitionen att (i) bidra praktiskt med kunskap om hur stöd i arbete med chefers ohälsa kan och bör utformas i organisationer och (ii) bidra teoretiskt till litteraturen kring HRM och dess blinda fläck avseende hälso- och hållbarhetsarbete i relation till chefer. Då kommunal verksamhet omfattar den grundläggande komplexitet som tidigare observerats (Alvehus och Andersson 2018; Persson och Westrup 2014) ställs frågor om chefers hälsa på sin spets vilket betyder att viktiga lärdomar finns att göra.
StatusActive
Effective start/end date2021/01/012021/12/31