Har den generella faktorn i personlighetsskattningar någon motsvarighet i verkligt beteende?

Project: Research

Project Details

Description

Personlighet handlar om stabila individuella skillnader i hur man vanligen beter sig. När man mäter personlighet visar det sig att den varierar på fem stycken huvudsakliga dimensioner (de s.k. Big Five). Men utöver dessa fem uppstår det i personlighetsmått även en generell överordnad faktor. Vissa menar att denna generella faktor är av central teoretisk och praktisk betydelse. Andra menar att den inte har med personlighet att göra över huvud taget, utan bara är en bieffekt av hur personlighetstest är konstruerade. Debatten mellan de två lägren är het men har delvis gått i stå. För att försöka bryta dödläget tar vi ett helt nytt grepp om studiet av generella faktorn. Istället för att fokusera på personlighetsskattningar i olika typer av test samlar vi data från människors vardagsliv. Deltagarna får flera gånger om dagen under ett par veckors tid svara på frågor om vilken situation de befinner sig i och vad de sysslar med. Vi analyserar dessa beteendedata för att se om det existerar en generell faktor även där.

Om det visar sig att det finns empiriskt stöd för en generell personlighetsfaktor i vardagligt beteende så kommer den rådande synen på personlighet att behöva förändras, alldeles oavsett om faktorn korrelerar med den generella faktor som dyker upp i personlighetsskattningar eller inte. Om det visar sig att det inte finns stöd för någon generell faktor i vardagligt beteende så innebär detta ett hårt slag för de som idag, baserat på data från personlighetsskattningar i olika test, företräder uppfattningen att en sådan faktor är betydelsefull. Hur det än går så erbjuder projektet en möjlighet för personlighetspsykologin att ta ett steg vidare när det gäller den grundläggande frågan om personlighetens struktur. Detta får i sin tur konsekvenser för anda som sysslar med personlighetsmätning, t ex vid urval och rekrytering i arbetslivet.
StatusNot started