Human IgE repertoires and an anti-allergome resource

Project: Research

Project Details

Description

IgE is the molecular form of antibodies that when bound to mast cells will initiate allergic (hypersensitivity type I) reactions upon encounter with the allergen against which it is specific. Little is known about the molecular nature of antibody recognition of individual allergens. This project aims at defining the characteristics of human IgE recognition of allergens and to provide a resource of human antibodies targeting such allergens for a variety of applications.

Layman's description

Antikroppar är proteiner som oftast skyddar oss mot sjukdom. De gör det genom att binda till främmande ämnen (t.ex. bakterier, virus och gifter) och därefter medverka till att dessa förstörs. Tyvärr kan de också i vissa fall ge upphov till sjukdom när fel sorts antikropp reagerar med något ämne på ett olämpligt sätt. Allergi är en sådan sjukdom, där en speciell sorts antikroppar, s.k. IgE, binder till annars ofta ofarliga ämnen (allergener). T.ex. kan gräspollen, trädpollen, mat (t.ex. nötter), djur och kvalster innehålla sådana allergener. Väldigt många allergener är kända och deras egenskaper är väldigt väl bestämda. Antikroppar, t.ex. IgE är däremot mer varierade inte minst därför att varje individ skapar sin egna unika uppsättning av antikroppar. Dessutom finns IgE, i motsats till många andra antikroppar som skyddar oss mot sjukdom, i väldigt små mängder i kroppen. De är därför svåra att komma åt och studera i detalj. Vi använder oss av molekylärbiologiska metoder för att isolera och studera mänskliga IgE som binder till allergener (t.ex. från gräspollen, trädpollen och kvalster). Avsikten är att bättre förstå den allergiska sjukdomen, samt att förbättra diagnostik och behandling av dessa. I det senare fall kan detta ske t.ex. genom att möjliggöra framställning av vacciner med mindre grad av biverkningar.
Short titleHuman IgE
StatusActive
Effective start/end date2003/01/01 → …

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • Stanford University
 • King's College London
 • Medical University of Vienna

Funding

 • National Institutes of Health, United States
 • Swedish Research Council
 • Alfred Österlunds stiftelse
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse
 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being

UKÄ subject classification

 • Immunology in the medical area
 • Immunology
 • Biochemistry and Molecular Biology