Hur sitter vi i offentliga rum? Bänk eller stol? Exempel från sakrala rum och samtida förändringsprocesser.

Project: Research

Project Details

Description

Kyrkor är en av våra främsta kulturskatter. Här finns några av våra mest praktfulla interiörer och stämningsladdade offentliga rum. Nya idéer och former för rummets möblering sker i takt med det moderna samhällets utveckling, liksom ekonomiska utmaningar med fallande medlemsantal och underutnyttjade kyrkor skapar förändring. Under senare år har många rum förändrats, interiöra omgestaltningar görs för att ge plats åt mötesplatser, toaletter, kök och förvaring. En ökad rörlighet och större delaktighet under gudstjänstfirande kräver fria ytor och flexiblare rum. På flera håll har fasta bänkar ersätts av lösa stolar. Sittmöblerna tycks ha en central roll i samtidens rumslösningar. Förändringarna av sittmöblerna blir del av kyrkans berättelse och historiska lager men speglar även samhället och hur vi resonerar kring demokrati, hållbarhet, makt och sociala mönster. Ansökan om medel avser en studie med fokus på genomförda förändringsprojekt av sittmöbler i företrädesvis svenska kyrkorum med utblickar i övriga Europa. Genom platsstudier av kyrkorum och intervjuer med aktörer som varit involverade i förändringsprocesser undersöks hur dessa utfallit. Hur blev det och vilka lärdomar kan vi dra? Undersökningen skulle bidra med användbar kunskap om sittmöbler i offentliga och sociala rum i stort och sittmöbler i kyrkorum specifikt.
StatusFinished
Effective start/end date2020/07/102022/09/30

UKÄ subject classification

  • Humanities