Hur väl passar objektiva och subjektiva fynd samman med klassiska dermatomfigurer hos patienter med cervival radikulopati?

Project Details

Description

Kartläggning av hur väl kliniska bilden och MR-bilden stämmer överens med klassiska dermatomkartor
Short titleDermatomstudier
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012020/12/31