Project Details

Description

The thesis will look into constraints and opportunities related to the implementation of nature-based solutions in municipalities.

Layman's description

För att möta framtida klimatförändringar behöver städer öka sin blåa och gröna infrastruktur, såsom träd, gröna tak och dammar. Avhandlingen undersöker vad det är som hindrar eller möjliggör att svenska städer kan genomföra sådana lösningar.
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012022/06/15

UKÄ subject classification

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Environmental Sciences

Keywords

  • Nature-based solutions
  • urban governance
  • implementation
  • Sustainability Transitions