Project Details

Description

The thesis will look into constraints and opportunities related to the implementation of nature-based solutions in municipalities.

Layman's description

För att möta framtida klimatförändringar behöver städer öka sin blåa och gröna infrastruktur, såsom träd, gröna tak och dammar. Avhandlingen undersöker vad det är som hindrar eller möjliggör att svenska städer kan genomföra sådana lösningar.
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012022/06/15

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 13 - Climate Action

UKÄ subject classification

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Environmental Sciences

Free keywords

  • Nature-based solutions
  • urban governance
  • implementation
  • Sustainability Transitions