Integrerad produktion av pyrolysolja i befintliga kraftvärmeverk - en systemstudie

Project: Research

Project Details

Description

Miljö- och Energisystem har tillsammans med Karlstads universitet och Kraftringen beviljats medel från Energimyndigheten för att undersöka möjligheten att producera förnybar olja från trädbränsle i befintliga kraftvärmeverk.

Returträ och andra trädbränslen omvandlas till el och värme vid Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta. En kraftvärmeanläggning, särskilt i Sydsverige, utnyttjas inte fullt ut den del av året då värmebehovet är litet. Går det att utnyttja både bränslet och den befintliga anläggningen mer effektivt genom att även producera en träbaserad olja? Kan detta göras på fler svenska kraftvärmeverk, och hur mycket olja skulle det kunna bidra med? Vilken kvalitet håller oljan, och vilken klimatnytta får vi när den ersätter fossil olja i olika tillämpningar?

Dessa frågor ska få svar i projektet som utarbetats av forskare från LTH och Karlstads universitet tillsammans med Kraftringen. Projektet startar november 2018 och löper över 2 år, har en budget på 4 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten och Kraftringen.
StatusFinished
Effective start/end date2018/11/012021/06/30

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • Kraftringen energi AB (Joint applicant)
 • Karlstad University (Joint applicant)

Funding

 • Swedish Energy Agency

UKÄ subject classification

 • Energy Systems
 • Chemical Engineering
 • Environmental Sciences
 • Student award

  Pettersson, Malin (Recipient), 2022 May 12

  Prize: Prize (including medals and awards)

  File