Intervention studies: philosophy of science, decision, and risk

Project: Research

Project Details

Layman's description

Projektet är uppbyggt kring temat mekanismer och kunskapsosäkerhet. Det har två integrerade delar – ett vetenskapsteoretiskt delprojekt (som Johannes Persson, filosofiska institutionen är huvudansvarig för), och ett delprojekt om risk och beslut (som Nils-Eric Sahlin, medicinsk etik är huvudansvarig för).

Bok: Persson, J. & Sahlin, N.-E. (2013). Vetenskapsteori för sanningssökare, Fri Tanke
StatusFinished
Effective start/end date2007/01/012012/12/31