Jämställdhetsintegrering - från en byråkratisk process till ett "görande" som skapar reella skillnader

Project: Research

Project Details

Description

Sverige lyfts ofta fram som ett av världens mest jämställda länder, samtidigt som forskning visar att det finns betydande skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor. Sedan mitten av 1990-talet har jämställdhetsintegrering varit den rådande strategin inom svenska myndigheter och svensk förvaltning för att öka jämställdheten i samhället. Förenklat innebär detta att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla beslut och på alla nivåer för att på så sätt öka jämställdheten. Kritiker till den här strategin menar att jämställdhetsarbetet har byråkratiserats och att genomgripande förändringar har uteblivit. Lunds kommun som är i början av sitt arbete med jämställdhetsintegrering enligt ”Modellkonceptet”, vilket drivs av Sveriges Kommuner och Regioner, har liknande erfarenheter. För att arbetet inte ska stanna på policynivå efterfrågar Lunds kommun kunskap om vad som krävs för att jämställdhetsintegrering ska bli ett effektivt medel för att uppnå jämställdhetsmålen. Projektet syftar till att förstå den organisering och de praktiker som krävs för att skapa en effektiv och genomgripande jämställdhetsintegrering i Lunds kommun, för att ta sig an de tidigare identifierade utmaningarna. Detta görs genom att på nära hand följa förändringsprocessen genom intervjuer och skuggning av medarbetare och chefer och genom dokumentanalys. Ett viktigt projektbidrag är att utifrån ett kunskapsbaserat förhållningssätt utveckla effektiva former och metoder för jämställdhetsintegrering.
StatusActive
Effective start/end date2023/03/012026/02/28

Collaborative partners