Project Details

Description

Projektet är ett samarbetsprojekt med Blekinge Museum, och samlar en rad fältarbeten och arkeologiska undersökningar i Östra skärgården och på Torhamnslandet i sydöstra delen av Blekinge.

Bland annat har en rad nya järnåldersplatser av tämligen unik karaktär påträffats. På ön Öppenskär har en gravliknande stensättning/tomtning undersökt vilket resulterade i rika fynd och bl a över 1000 mycket små silvermyntsfragment daterade till 900-tal. Anläggningen på Öppenskär skall slutundersökas under 2019-2020.

Projektet anknyter till ett äldre forskningsprojekt på Blekinge Museum vilket behandlade de vikinga tida pålspärrsanläggningarna samt möjliga hamn- och landsningsplatser på fastlandet söder om Jämjö.

Projektet är även inblandat i drönardokumentation i samband med motirvägsbygget väster om Jämjö.
StatusActive
Effective start/end date2014/03/012025/12/31

UKÄ subject classification

  • Archaeology