Java-Futurism: Chronotopes of Sound Activism in Indonesia

Project: Research

Project Details

Description

Java-Futurism is a trans-disciplinary investigation of an ongoing historical sea-change on the global scene of sound art and experimental music. Working ethnographically at the intersection of musicology and anthropology, the research project traces the artistic and curatorial decentering of the Western aesthetic hegemony as sound artists, noise musicians, and experimental instrument-builders from the Global South – aided by critical European festival curators – have burst onto the global scene, challenging the aesthetic genre of Western sound art and experimental music.

Focusing on Indonesian experimental music, the largest and most vibrant epicenter in Southeast Asia (Fermont and Faille 2016), the research project Java-Futurism pursues what Mikhail Bakhtin (1988), writing in the late 1930s, called an “historical poetics”: an aesthetic analysis of (sound) art that situates the chronotopes (or “time-space”) of the art work and its performance within the time-space of its global socio-political history. The research project does so through an “aesthetic-anthropological” analysis that combines insights from contemporary musicological and sounds art studies with the methods and theory of critical, multi-sited anthropology. The purpose is to develop an understanding of contemporary aesthetics in the Global South that neither reduces it to a universalist and implicitly Euro-centric aesthetic theory nor exoticizes the aesthetic traditions from the Global South as radically different. Instead, the research project follows – historically and ethnographically – the global aesthetic exchanges between the Euro-American and Southeast Asian sound art scenes after the year 2000, suggesting that these exchanges represent more than just simple “diffusionism” or “radical alterity”. We argue that a more sophisticated analytical apparatus is needed to understand these exchanges.

The project therefore aims to develop an analysis at the intersection of music history and anthropology, taking advantage of the disciplinary backgrounds and areas of expertise of the two principal investigators (Sanne Krogh Groth and Nils Bubandt) in experimental music history and the anthropology of Southeast Asia, respectively. Our approach complements but also departs from classical ethnomusicology by analyzing the chronotopes – the time-space configurations – of the sound art scene, and by insisting on placing the aesthetic time-space of these art works in direct analytical conversation with its global-historical, political, and cultural context. If the concept of Afrofuturism describes the speculative and aesthetic experiments involved in imagining an Afro-American black future against the backdrop of centuries of slavery and colonial oppression (Dery 1994), the concept of Java-futurism – a term coined by Lintang Radittya, a Javanese experimental musician and one of the participants of this project – refers to the possibility of aesthetically imagining a Javanese future that is informed by more-than-Western ideas of temporality and spatiality. Java-futurism in that sense describes the experiments on the Indonesian experimental music scene that move beyond Western colonial history and secular historiography by challenging Western notions of aesthetics and genre. At the same time, Java-futurism is far from an innocent concept, as “Java” itself is a colonial construct (Pemberton 1994) and Java has been the historical center for the colonialization of other regions of Indonesia (e.g. Kirksey 2012). We seek, in the tradition of critical anthropology (Vivieros de Castro 2013), to take the aesthetic experiments of Java-futurism seriously – while “staying with the trouble” of their colonial history (Haraway 2016) – and, in the tradition of contemporary sound art studies, thereby allowing these Java-futuristic experiments to challenge Western ideals of genre and temporality as well as Western claims to aesthetic universality.

We believe that scholarly attention to such experiments that seek to break with Western idea(l)s of aesthetics and music historiography are urgently needed. We need to pay attention and critically highlight the many ongoing attempts on the global arts scene from the Global South and from marginal groups and diasporas in the West in order to decolonize Western art history and theories of aesthetics.

Layman's description

Under dessa år pågår en tyst men anmärkningsvärd revolution inom experimentell musik och ljudkonst. Konstformer, tidigare villkorade och dominerande av en europeisk konstmusiks förståelse, utmanas idag av sydliga halvklotets artister och strömmar, som utmanar historisk förståelse, estetiska uttryck och institutionell organisation av global ljudkonst. Dessa avantgarde strömmar från "Global South" är rotade i socio-politiska sammanhang som skiljer sig från den västra avantgarde i början av 1900-talet. Där den västra avantgarde grundades i modernitet och industrialisering, står istället i dag post- och dekolonala frågor i främre raden: Vem har tilldelats makt och röst i den historiska berättelsen; Hur fördelas resurserna idag, och på vilken bakgrund definieras och utvärderas gränsöverskridande konst?

De europeiska avantgarde scenerna välkomnar denna utmaning genom att ledare kuratorer bjuder artister in från södra halvklotet att utföra och samarbeta med ledande festivaler. Åtgärderna sker exakt med medvetenheten om avkolonisering och av begränsningarna i den europeiska musik- och konsthistorien i en värld där, vad är centrumet och det som ligger perifert, är för närvarande i ständig förhandling. Tillsammans med den ökande sociala medvetenheten hos konstnärer och publik, blir dessa utmaningar en ny drivkraft i strävan efter självkritik och självreflektion.

Projektet ’Java Futurism ligger på detta område, som en tvärvetenskaplig studie av denna betydande historiska förändring. Projektet undersöker den ökande betydelsen av konstnärer från den globala södern idag, där speciellt artister från Indonesien och andra delar av Sydostasien spelar en viktig roll.

Projektet lägger därför särskild tonvikt på indonesiska ljud- och ljudkonstnärer, och på hur konstnärlig dekolonisering och kuratorisk decentering av västerländsk estetisk enhetlighet följer detta skifte. Studien utförs historiskt och etnografiskt vid skärningspunktet mellan musik och antropologi genom att kombinera fältarbete i Indonesien med estetisk analys och virtuell etnografi. Samtidigt är projektet ett uttryckligt samarbete som uppmuntrar indonesiska artister och akademiker att kommentera och ingripa i arbetet . På detta sätt strävar projektet efter att utveckla ett "estetiskt-antropologiskt" tillvägagångssätt som utforskar hur samtida experiment i ljudkonst från den södra halvklotet utmanar hegemonien i västerländska föreställningar om estetik och konsthistoria. Som den västerländska berättelse, konstens genrer och historia utmanes och delvis kollapsar, finns det samtidigt utrymme för alternativa idéer och strömmar.

I detta projekt utvecklas dessa nya trender genom de tre begreppen "Java Futurism", "Chronotope" och "Sonic Activism". Med dessa tre begrepp placerar vi vår studie i en indonesisk förståelse som sträcker sig både till javanesisk mysticism och västerländsk modernitet; mot en förståelse av estetik, som en "chronotope" som utvecklas genom relativ tids- och rymdförståelse; Medan vi met "sonic activism" ser verken som delar av aktivistiska samhällen, i stället för autonoma produktioner som skapats av enskilda artister. Det föreslagna projektet löper i tre år mellan 2020 och 2023. Forskningsresultaten kommer att spridas på konferenser samt i en monografi och två peer-reviewed forskningsartiklar - alla på internationella utgivare.
Short titleJava-Futurism
StatusFinished
Effective start/end date2020/03/012023/02/28

Funding

 • Swedish Research Council

UKÄ subject classification

 • Humanities
 • Arts
 • Musicology
 • Social Anthropology
 • Other Humanities not elsewhere specified

Free keywords

 • experimental music
 • sound art
 • Java
 • Futurism
 • Indonesia
 • sound activism