Klart du kan koda. Prövning av socialpsykologiska metoder för att stärka elevers tekniska självförtroende och förväntningar om tillhörighet inom STEM

Project: Research

Project Details

Short titleKlart du kan koda
StatusFinished
Effective start/end date2020/01/012022/12/31

Collaborative partners