Kognitiva svårigheter hos patienter med medfödda hjärtfel

Project: Research

Project Details

Description

Syftet med studien är att utvärdera kognitiv funktion, livskvalité samt fatigue hos
patienter med medfödda hjärtfel.

Layman's description

Vi vet att patienter med medfödda hjärtfel i hög grad upplever fatigue med negativa konsekvenser på det dagliga livet. Målsättning med studien är att studera förklarande faktorer för fatigue, neurokognitiv nedsättning samt psykisk ohälsa hos patienter med medfödda hjärtfel för att i förlängningen öka förståelsen samt utforma rehabiliteringsprogram.
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Uppsala University
  • Umeå University
  • Linköping University Hospital
  • Örebro University Hospital
  • Sahlgrenska University Hospital
  • Karolinska Institute

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences