Konsten att förmedla kunskap: ”Under strecket” som digital resurs i ett nytt medielandskap

Project: Research

Project Details

Description

År 2018 fyller Svenska Dagbladet dagliga essäsida ”Under strecket” 100 år. Det är ett unikt forum för kvalificerad kunskapsförmedling riktad till en bred allmänhet. Vi vill med anledning av detta göra en större satsning på att fördjupa kunskapen om denna kommunikationsform och visa på hur ”Under strecket” kan användas som digital resurs för att nå ut till ännu fler. Projektet har tre sammanvävda syften. För det första vill vi göra en del av streckets rikhaltiga historiska arkiv fritt tillgängligt för allmänheten, och genom kurering, sociala medier, visualisering och personanpassning få fler att närma sig dessa fördjupande texter. För det andra vill vi utifrån detta unika pressmaterial bidra till analyser av den akademiska kunskapens växlande innehåll, uttryck och karaktär under de senaste hundra åren. För det tredje vill vi stimulera till diskussioner om villkoren för samtidens och framtidens kvalificerade kunskapsförmedling i en snabbt föränderlig offentlighet. Projektet är ett samarbete mellan en grupp svenska forskare och Svenska Dagbladet, som också kommer att avsätta betydande resurser för projektet. Vår förhoppning är att projektet kommer att bryta ny mark när det gäller att ge arkivmaterial nytt liv och nå ut på nya sätt till en bred allmänhet. Vi vill dra lärdomar av 100 år av en specifik form av forskningskommunikation – och försäkra oss om att denna ges bästa förutsättningar för en livaktig framtid.
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012018/12/31

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • History