Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Ett tvärdisciplinärt forskningsprojektet finansierat av MSB. Projektet fokuserar på försörjningsfrågor och kritiska flöden av varor och tjänster under såväl normala som mer extrema hotbilder inom sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Projektet utförs i samverkan med avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet (LTH), Teknisk logistik (LTH), Statsvetenskapliga Institutionen (Umeå universitet), samt FOI.
Short titleKritiska Flöden
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012024/01/01

Collaborative partners

  • Lund University
  • Umeå University (Project partner) (lead)
  • Swedish Defense Research Agency (Project partner)