Kunskap och samhälle i Skandinavien, 1960- och 1970-talen

Project: Research

Project Details

Description

Målet med dette projekt er at udvikle videns-historie som et videnskabeligt felt i et samarbejde mellem forskningsmiljøer på de historiske institutter på Københavns og Lunds Universiteter. Projektet kerneaktiviteter er tre workshops, der skal (1) give inspiration til nye projekter, som skal skabe basis for større projektansøgninger til nationale og eventuelt også internationale fonde (2) samt udmønte i en fælles publikation i form af en antologi om projektets emne.

I forsøget på at udvikle videns-historie som et videnskabeligt felt introducerer og diskuterer vi begreberne videns-cirkulation og videns-brug i en række studier af forholdet mellem Viden og samfund i Skandinavien, 1960erne og 1970erne. Fokus er på i særdeleshed på tre videns-felter: humaniora, økologi og økonomi. Det første felt repræsenterer en veletableret videns-form, som blev mødt med ny interesse og i mange henseender forsøgt redefineret i perioden. Det andet felt voksede frem i netop denne periode og bidrog til at forme den moderne miljøvidenskab. Det tredje felt repræsenterer en videns-form, som undergik store forandringer, oplevede en betragtelig ekspansion og opnåede stor samfundsmæssig betydning i 1960erne og 1970ene.
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012018/12/31

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • History and Archaeology