Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Kunskapsöversikten fokuserar på säkra flöden, försörjningssäkerhet och
beroenden. Inom ramen för uppdraget beskrivs konceptet långsiktig
försörjningssäkerhet som förflyttning av varor och tjänster, från produktion och hela vägen till konsumenten. Utgångspunkten låg i dagens samhälle med en
framåtblickande ansats. Kunskapsöversikten fokuserar på säkra flöden,
försörjningssäkerhet och beroenden inom ovanstående områden
Short titleKritiska Flöden
StatusFinished
Effective start/end date2016/10/012017/02/01