Långtidsprognos efter sepsis – markörer för mortalitet, kardiovaskulär sjukdom och kognitiv påverkan

Project: Dissertation

Project Details

Description

Den övergripande målsättningen är att studera långtidsprognosen hos patienter som överlever den akuta sepsisepisoden. Vi kommer att studera vilka parametrar som kan tala för en försämrad långtidsprognos i form av förhöjd mortalitet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom eller försämrad kognitiv funktion.
StatusActive
Effective start/end date2019/07/22 → …