Ledare för "Utbildningsvetenskapliga forskningsseminariet, UFO-seminariet" vid Lunds universitet.

Project Details

Description

UFO-seminariet utgör en vetenskaplig mötesplats för utbildningsvetenskapliga forskare vid eller associerade till Lunds universitet. För närvarande består det nätverk av forskare som kallas till seminarierna av 80 personer. Sedan starten i januari 2012 har i genomsnitt fem seminarier per termin genomförts och oftast innehåller seminarierna två presentationer. Ämnena varierar starkt inom en bred utbildningsvetenskaplig ram och presentationerna rör såväl avhandlingskapitel som forskningsprojekt, projektansökningar och vetenskapliga artikelmanus. Då och då bjuds externa gäster in. Bland gästerna kan nämnas: Berit Askling, Göteborgs universitet; Liora Bresler, University of Illinois; Paul Kelly, University of Oxford; Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet; Roger Niklewski, Skolinspektionen. Institutionen för utbildningsvetenskap gav 2014 ut antologin "Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang". Antologin innehåller 26 kapitel och tio av dem ventilerades inom UFO-seminariet innan publicering.
Short titleUFO-seminariet
StatusFinished
Effective start/end date2012/01/182020/12/31

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences