Levermetastaser från kolorektal cancer: Förändring i diffusion vid magnetisk resonanstomografi under cellgiftsbehandling före kirurgi

Project: Research

Project Details

Layman's description

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste maligna tumörformerna och ca 30% av patienterna utvecklar metastaser i levern. Kirurgiskt avlägsnande av levermetastaserna är förstahandsmetod för botande behandling. Kirurgi kombineras ofta med cellgiftsbehandling före och efter operation eftersom det har visats förlänga tiden till återfall i tumörsjukdomen. Dessutom kan cellgifternas effekt på levermetastaserna ge viktig information om långtidsprognosen efter operation. Effekt bedöms ofta utifrån tumörernas storleksförändring på datortomografi. Att enbart studera storleksförändring kan vara missvisande eftersom cellgifterna kan ha god effekt på metastaserna utan att storleken förändras.

Den känsligaste metoden för diagnostik av levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer är magnetisk resonanstomografi (MR) med kontrast och diffusionsviktade sekvenser. Diffusionsviktade sekvenser studerar vattenmolekylernas rörelse (diffusion) i vävnaden. Diffusionen påverkas av vävnadens celltäthet och är begränsad i tumörer på grund av tumörernas höga celltäthet. Några få tidigare studier har studerat diffusionsegenskaperna hos levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer som behandlas med cellgifter. Det är fortfarande oklart hur informationen från undersökningarna bäst kan användas för att optimera behandlingen för patienten.

Syftet med den aktuella studien är att studera hur diffusionsegenskaperna hos levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer förändras under cellgiftsbehandling given innan operation. Förändringen i diffusionsegenskaperna jämförs därefter med tumörernas utseende i vävnadsprov från operationen och med patienternas långtidsöverlevnad.

Forskningspersoner och personuppgifter

Studien undersöker patienter som opererats för metastaser från tjock- och ändtarmscancer på Skånes universitetssjukhus mellan 2010-2019 och som fått cellgiftsbehandling innan operationen samt genomgått 2 MR undersökningar, före respektive efter cellgiftsbehandlingen. I forskningsprojektet inhämtas befintlig information från journaler och MR-undersökningar och analyseras på nytt för att jämföras med tumörernas utseende i vävnadsprov. Studiepersonernas långtidsöverlevnad undersöks via dödsorsaksregister.

Personer som ingår i studien kan via kontaktuppgifterna angivna nedan få information om vilka personuppgifter som behandlas i studien och hur man som deltagare avsäger sig medverkan i studien.

Region Skåne är forskningshuvudman. Huvudansvarig forskare är docent Christian Sturesson. Genomförandet av studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer: 2020-01898)och uthämtning av personuppgifter från patientjournal har godkänts av Region Skånes Samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning(ärendenummer: 226-20). 


Kontaktperson

Kontaktperson

Sam Eriksson, doktorand, legitimerad läkare

Avd för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

sam.eriksson@med.lu.se

046-17 10 00 (sjukhusets växel)

Postadress:

VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Entrégatan 7, 221 85 Lund

 

 

StatusFinished
Effective start/end date2020/12/012021/06/30