LU Land

Project: Network

Project Details

Description

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:
• Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
• Hur intensivt skall landskapen brukas?
• Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?
StatusActive
Effective start/end date2019/06/14 → …

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON Sverige AB
 • Energikontoret Skåne
 • Swedish Energy Agency
 • Swedish Agency for Marine and Water Management
 • City of Helsingborg
 • Swedish Rural Economy and Agricultural Society
 • Hässleholm municipality
 • Swedish Board of Agriculture
 • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport
 • Kristianstad Municipality
 • Federation of Swedish Farmers
 • Lund Municipality
 • Svenska kyrkan, Lunds stift, Lunds domkyrkoförsamling
 • County Administrative Board, Skåne län
 • City of Malmö
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Region Skåne
 • Research Institutes of Sweden (RISE)
 • Simrishamns Municipal
 • Sjöbo kommun
 • Swedish Forest Agency
 • Sustainable Business Hub Scandinavia AB
 • Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
 • Trelleborg Municipality
 • Swedish Environmental Protection Agency