Mediedrevets mekanismer och aktörer (finaniserat av HT-fakulteterna/financed by the Faculties of Humanities and Theology, Lund University

Project: Research

Project Details

Description

Projektets övergripande syfte är att analysera mediedrevens inneboende logik och de effekter de kan tänkas ha på samhällsnivå, både när det gäller det politiska klimatet och den journalistiska utvecklingen, samt vilka konsekvenser det kan få för enskilda individer som varit föremål för mediebevakningen.
Exempel på frågeställningar som vi vill besvara är följande:
• Vilka samhälleliga och kulturella faktorer kan tänkas ligga bakom förekomsten av mediedrev?
• Hur kan drevjournalistiken tänkas påverka det samhälleliga debattklimatet?
• Vad kan dreven som fenomen tänkas säga om morgondagens journalistik?
• Finns det möjligen en dold genusordning? Behandlas män och kvinnor olika när drevet går?
• Hur påverkas de enskilda individer som har drabbats av den här typen av medietryck, både
under tiden det pågick och i efterhand?
StatusFinished
Effective start/end date2009/09/012012/09/01

UKÄ subject classification

  • Media and Communications
  • Humanities