Minoritetsrättigheter och minoritetsskydd från första världskriget till idag med fokus på Åland

Project: Dissertation

Project Details

Description

Avhandlingsprojektet undersöker minoritetsrättigheternas och minoritetsskyddets utveckling från första världskriget till idag. Åland, del av den svenskspråkiga minoriteten i Finland, utgör min fallstudie. Av särskilt intresse är växlingarna mellan kollektiva och individuella rättigheter: När det åländska nationalitetsskyddet skapades av Nationernas Förbund år 1921 var fokus på den nationella minoriteten som grupp. Efter andra världskriget har ett ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram och dagens minoritetsrättigheter är del av detta.
StatusFinished
Effective start/end date2016/09/012020/09/01

UKÄ subject classification

  • Humanities
  • Other Humanities not elsewhere specified
  • Social Sciences Interdisciplinary