NFFP5

Project: Research

Project Details

Description

Akustisk utmattning av strukturella element kan initieras vid kraftiga ljudexisteringar under en begränsad tid. Civila såväl som militära flygande farkoster utsätts generellt för aerodynamiska störningar, ofta i områden vid motorinstallationer. Andra geometriska förändringar betingade av yttre installationer på eller i nära anslutning till flygplansstruktur kan också leda till liknade fenomen. Akustisk inducerad utmattning är ett fenomen som initieras under kort tid. Det är vid stor vikt att det finns en generell metodik och filosofi som effektivt och rationellt kan avgöra frågeställningens allvarlighetsgrad. Dagens tillgängliga metoder är starkt begränsade av en mängd villkor vilket leder till tids och kostsamma utredningar då behov föreligger. Oftast leder sådana utredningar till att tidskrävande och kostsamma prov måste genomföras.
Följande projekt avser att är att ta fram modelleringsprinciper avseende lastpåläggning och dynamiskt beteende samt efterföljande dimensioneringsregler för strukturelement som kan vara utsatta för akustisk utmattning.
StatusFinished
Effective start/end date2011/01/012015/12/31

Funding

  • SAAB AB

UKÄ subject classification

  • Engineering and Technology
  • Fluid Mechanics and Acoustics
  • Aerospace Engineering