Nordic Digital Health & Education

Project: Research

Project Details

Layman's description

Det finns ett stort behov, både i sjukhusväsendet och bland utbildningsorganisationer, att snabbt, enkelt och skalbart kunna kompetensutveckla kliniker i digital behandling av patienter.

Partnerna i Nordic Digital Health & Education (NorDigHE) vill utveckla en digital utbildning för läkare och sjuksköterskor som handlar om att digitalt hantera patienter som får vård i det egna hemmet. Utbildningen ska se till att personalen får nödvändig digital kompetens och nödvändig psykologisk trygghet för att kunna leverera behandlingar virtuellt. Just bristande förtrogenhet med den digitala behandlingsformen och otillräcklig digital kompetens bland vårdpersonalen beskrivs internationellt som huvudorsakerna till att det har visat sig svårt att införa e-hälsosatsningar i klinisk praxis, trots att dessa har varit väldokumenterade.

NorDigHE ska använda sig av erfarenheter från Nordsjællands Hospitals projekt Influenz-er och från Lunds universitets drift av eChildHealth och ICope. Dessa har under de senaste åren utvecklat och testat nya så kallade Hospital-at-Home-modeller med särskilt lovande resultat.

Projektet har startat ett konsortium med offentliga och privata aktörer för att underlätta arbetet med att specialisera läkare inom digital behandling. Konsortiet består av åtta organisationer från Danmark, Sverige och Norge, inklusive två sjukhus: Nordsjælland Hospital och Sahlgrenska Universitetssjukhuset; två professionshögskolor: Københavns Professionshøjskole, Høgskolen i Østfold; ett universitet: Lunds universitet; samt tre företag: Mount Visual, BALOO och Copenhagen Game Lab.

I slutet av projektet kommer en digital Hospital-at-Home-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal att vara redo för implementering och snabb skalning på de flesta skandinaviska sjukhus och vårdutbildningsprogram. När projektet avslutas räknar partnerskapet med att 400 läkare och studenter i tre länder ska ha gått kursen.
Short titleNorDigHE
StatusActive
Effective start/end date2023/08/012026/07/31

Collaborative partners

 • Lund University
 • Nordsjællands Hospital (Joint applicant) (lead)
 • University College Copenhagen (Joint applicant)
 • Østfold university college (Joint applicant)
 • Copenhagen Game Lab ApS (Joint applicant)
 • Baloo Learning AB (Joint applicant)
 • Sahlgrenska University Hospital (Joint applicant)
 • Mount Visual AS

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 4 - Quality Education

UKÄ subject classification

 • Medical and Health Sciences
 • Health Sciences
 • Nursing
 • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology