Påverkar fysisk träning dödlighet, uremiprogress och sjuklighet hos patienter med kronisk njursjukdom?

Project: Research

Project Details

StatusActive
Effective start/end date2021/02/012028/11/30