PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

 • Faxér, Anne (PI)
 • Enebog, Emma (Researcher)
 • Ranäng, Sara (Researcher)
 • Hellström, Daniel (Researcher)
 • Esbjörnsson, Mattias (Researcher)

Project: Research

Project Details

Description

Textilindustrin står inför en mängd utmaningar för att minska sin klimatpåverkan. I denna förstudie har vi för avsikt att adressera hur digitala lösningar kan bidra till att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige. Återbruket kommer att bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp vid nyproduktion av textilier och samtidigt ge sociala vinster genom frivilligorganisationers verksamheter. Förstudien kommer att utreda förutsättningar för en effektivare e-handel, med syfte att öka fler produkters livslängd genom försäljning av återbrukade varor. Detta genom att skapa lärdomar från olika återbruksorganisationers affärsmodeller och digitala verktygslådor, för att skapa faktabaserade underlag som kan möjliggöra en hållbar samt digital utveckling för frivilligorganisationerna. I dagsläget är frivilligorganisationerna begränsade i sitt utvecklingsarbete och förlitar sig många gånger på frivilliga arbetsinsatser, men med detta projekt är ambitionen att skapa möjligheter för dem att tillsammans gå framåt, med digitaliseringen som hävstång, och möjliggöra för att fler återbrukade varor når slutkonsumenterna. Förstudien kommer att projektledas av RISE, som har expertis inom mobilitetslösningar och cirkulär ekonomi samt lång erfarenhet av att projekleda projekt med fokus på tillämpad forskning. Övriga nyckelaktörer som deltar i arbetet är Lunds universitet, Myrorna, Björkåfrihet, Stadsmissionen (Stockholm/Göteborg), Erikshjälpen, Röda Korset.
StatusFinished
Effective start/end date2021/11/012022/06/30

Collaborative partners

 • Lund University
 • Research Institutes of Sweden (RISE) (lead)
 • Myrorna AB
 • Ideella Föreningen Erikshjälpen Second Hand
 • Red Cross, Sweden
 • Stockholm Stadsmission
 • Björkåfrihet

UKÄ subject classification

 • Engineering and Technology
 • Economics and Business