Physical function after cardiac arrset; a description of a sub study in the Target Temperature Management Trial 2

Project: Research

Project Details

Description

Protokollartikel för en substudie om fysisk aktivitet och fysisk träning bland hjärtstoppsöverlevare inom TTM2 studien.

Layman's description

Många patienter med hjärtinfarkt är inte tillräckligt fysiskt aktivitet och tränar inte fysiskt till den grad som rekommenderas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Huruvida det är sant även för hjärtstoppsöverlevare är okänt. Kognitiva besvär är vanligt hos personer som drabbats av hjärtstopp och gör att de troligen är mindre fysiskt aktiva och därmed i mer behov av specifika interventioner. Huvudstudien TTM2-uppföljningsprotokoll innehåller två frågor om fysisk aktivitet och fysisk träning och ett objektivt mått på den övergripande fysiska funktionen, uppresningstestet Timed Stands Test (TST). Syftet med denna delstudie är att validera dessa frågor och ge ytterligare information om möjliga orsaker till fysisk inaktivitet.
StatusActive
Effective start/end date2017/03/01 → …