Popular culture and classification: the discourses of work, class, and gender in Swedish women's magazines at the beginning of the twentieth century

Project: Dissertation

Project Details

Layman's description

Med industrisamhällets förändring och murens fall har det talats om klassbegreppets kris. I detta projekt sätts föreställningen om arbetarklassens uppgång och död in i sitt historiska sammanhang. Varför började man egentligen tala om klasser? Hur talade man? Och på vilka andra vis tecknade man sociala kartor?

Utgångspunkten för den här studien är det förra sekelskiftets veckopress för kvinnor - särskilt Svensk Damtidning. I veckopressjournalisternas närgångna skildringar, i noveller, socialreportage och insändare med mera, möter läsaren ett samhälle där klass spelar en helt avgörande roll - fast inte den som hör till den vanliga historieskrivningen.

Här framträder en nästan manisk strävan att placera och klassificera medmänniskan. I den här studien undersöks den komplicerade figuren arbetarkvinnan. Dessutom presenteras exempelvis en hundra år gammal pigdebatt.

På så sätt växer det fram en mångbottnad bild av ett pågående samtal mellan människor med olika sociala bakgrunder, av händer som sträcks ut till samförstånd, men även av nya maktförhållanden. Därmed mynnar undersökningen också ut i ett försvar för nya sätt att se på klass, i det förflutna likaväl som i nuet.
StatusFinished
Effective start/end date1999/09/012005/12/31